دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/10/21
تاریخ برگزاری همایش »
1397/10/26
اعلام نتایج داوری »
1397/10/22
پوستر همایش
Poster
اطلاعیه در خصوص چاپ مقالات
1397/10/23

پژوهشگران گرامی، بدینوسیله به اطلاع می رساند چاپ مقالات در مجموعه مقالات همایش و سایت های Civilica , ISC  مشروط به انجام کامل اصلاحات است که پس از برگزاری همایش اطلاع رسانی خواهد گردید و بدون انجام اصلاحات امکان چاپ مقاله وجود ندارد. لازم بذکر است چاپ مقالات در موارد فوق هیچگونه ارتباطی به گواهی های همایش ندارد و گواهی همایش به نویسنده اعطاء خواهد شد.