دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/10/21
تاریخ برگزاری همایش »
1397/10/26
اعلام نتایج داوری »
1397/10/22
پوستر همایش
Poster
محورهای همایش

محورهای اصلی

- مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، از تدوین تا اجرا

- ساختمان پایدار، صفر انرژی و انرژی پلاس

- مدیریت، مدل سازی و ممیزی انرژی در ساختمانها

- کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان

- مصالح نوین ساختمانی در بهینه سازی مصرف انرژی

-نقش ساختمان های هوشمند در بهره وری انرژی

- معیارهای مصرف و رده بندی انرژی در ساختمان

-نقش و جایگاه مردم و دستگاههای اجرایی در بهینه سازی مصرف انرژی

 

سایر محورها

- معماری سبز

 - معماری پایدار

- شهرسازی پایدار

- تکنولوژی های نوین در معماری

- شهر و اقلیم

 - شهرسازی و انرژی های نو

- اکولوژی شهری